Muhamed a.s. u jednom hadisu veli;"Ko provede noc uoci Bajram-namaza(u ibadetu) trazeci nagradu od Allaha dz.s.,njegovo srce nece umrijeti onoga dana(Kijametski dan) kada srca drugih ljudi budu umirala."(Taberani,Darekutni)

Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha i Njegovog Poslanika – njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A ko učini hidžru kako bi stekao nešto od dunjaluka, ili radi žene kako bi se njome oženio – njegova hidžra je radi onoga zbog čega ju je učinio." (Buhari, 1; Muslim, 5036.)

 

"Jednog dana Božiji Poslanik s.a.w.s., nam je rekao:
-O ljudi! Dolazi vam mjesec salavata, milosti i oprosta. Mjesec koji je kod Allaha vredniji od ostalih mjeseci, dani njegovi su najvredniji dani, noći njegove su najvrednije noći, sati njegovi su najvredniji sati. To je mjesec u kojem ste pozvani u goste kod Allaha i u njemu ste u skupini onih koji se okorištavaju plemenitošću Allahovom. Vaše disanje u njemu je slavljenje Njega. Vaši snovi u njemu su ibadet. Djela su vam u njemu primljena, a dova udovoljena.
Ustao sam i upitao:
-Božiji Poslaniče, koje je najbolje djelo u ovom mjesecu?
-Poslanik reče:
-Oče Hasanov, najbolje djelo u ovom mjesecu je poštivanje Allahovih zabrana."

( Prenosi Hazreti Alija )

Ko posti ramazan, vjerujuci i nadajuci se (nagradi), oprosteni su mu grijesi koje je do tada pocinio. (Buhari, Muslim)  

Kada dodje ramazan otvaraju se Dzennetska vrata, zatvaraju se Dzehennemska, a sejtani se vezuju. (Buhari, Muslim)  

Ko ne ostavi laz i ne prestane djelovati na osnovu nje nema potrebe ni da sotavlja hranu i pice svoje radi Allaha. Ili, ko ne ne napusti ruzan govor i nevaljale poslove uz ramazan, za vrijeme posta, nema potrebe ni da posti, a Allahu nije potrebno njegovo gladovanje. (Buhari, Ebu Dawud, Tirmizi)  

Koliko i koliko ima postaca a da od svoga posta nemaju nista drugo osim gladovanja i zedji. (Nesai, Ibn Madze)  

Ko god posti za vrijeme ramazana on ima vjerovanje u Mene i cezne za Mojim zadovoljstvom. (Buhari)  

Postac i kada spava ibadet cini. (Taberani)  

Postacu se dova nece odbiti. (Ahmed)  

Njadrazi mi je rob koji najvise zuri da se iftari. (Ahmed, Tirmizi, Ibn Madze)  

Ko bez opravdanog razloga bude mrsio jedan dan ramazana, ne moze taj dan nadoknaditi makar posti svo vrijeme. (Buhari, Ebu Dawud, Tirmizi)  

Praktikujte sehur jer je u sehuru bericet. (Buhari, Muslim, Tirmizi, Nesai)  

Ko se zaboravi da posti, pa iz zaborava jede ili se napije, neka nastavi postiti; njega je Allah nahranio ili napojio

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem o strpljenju kaže:
„Strpljenje je svjetlost.“
(Muslim)

Čudan li je primjer s vjernikom? Sve što mu se desi za njega je dobro. A tako nije nikom, osim vjerniku. Jer, ako ga zadesi sreća – zahvali se pa dobije nagradu za to. A ako ga zadesi nesreća – strpi se, pa ponovo dobije nagradu za to.
(Muslim)

 

s.k

Allah, dželle še'nuh, rekao je: "A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nepravednici (zalimi)! On im samo pušta do Dana kada će im oči ostati otvorene, i kada će žureći uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im prazna biti." (Prijevod značenja, Ibrahim, 42-43)

'O vjernici kada se u petak na namaz pozovete, požurite na spominjanje Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, nek znate! A kad se namaz obavi, onda se po zemlji razidite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite´

 

(sure El-Džumu'a)

 

s.k

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, kaže: «Tri su svojstva po kojima se raspoznaje munafik: kad
govori - laže; kad obeća - ne ispuni i kad mu se nešto povjeri - iznevjeri»
(Buhari i Muslim).

3.Rekao je Allahov Poslanik,
‘alejhis-selam:
»Munafik (licemjer) sliči
zalutaloj ovci koja se nađe između dva stada: sad se prikloni jednom, sad
drugom, a nikako da se odluči za kojim da pođe»
(Buhari i Muslim).

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un !
ﺇِﻧَّﺎ ﻟِﻠّﻪِ ﻭَﺇِﻧَّـﺎ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺭَﺍﺟِﻌﻮﻥَ

"Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!"
(Sura Al-Bakara,156)

 

s.k

Ebu Hurejre, r.a., takođe, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.:

 

Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu !!!

 

S.K

I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i navečer, ponizno i sa strahopoštovanjem i ne podižući glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)

 

Kazao je Allahov Poslanik:

 

"Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"
- Primjer onoga koji se sjeća svoga Gospodara spominjući Ga i onog koji Ga se ne sjeća je kao primjer živog čovjeka i mrtvaca.

 

 

s.k

Uzviseni Allah je rekao:

 

Svako covjekovo djelo pripada njemu, osim posta; on pripada Meni i Ja za njega (posebno) nagradjujem.

 Post je stit (od vatre i grijeha), pa kada neko od vas posti, neka ne govori ruzne rijeci i neka ne vice, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka kaze: -Ja postim.

Tako mi Onoga, u cijoj je ruci Muhammedova dusa, zadah iz usta postaca je bolji kod Allaha od mirisa miska.

 Postac ima dvije radosti: kada iftari, raduje se svome iftaru, a kada susreten svoga Gospodara, obradovace se svome postu. (Buhari)  

 

 

s.k