Savjeti za lijep i hajirli islamski brak

Savjeti za braću

1.Bogobojaznost u
svakom pogledu, a posebno u ophođenju

sa porodicom.2. Stalno podsjećanje na to da je lijepo ophođenje sa porodicom način da

se približiš Uzvišenom Allahu.3.Međusobno potpomaganje sa suprugom u pokornosti Allahu dž.š.; da muž podstiče
suprugu da učestvuje sa njim u da'vi, kako bi na tom putu žrtvovala neka svoja
prava.4. Okititi se nekim istinski dobrim svojstvima kao što su: istinoljubivost,
povjerljivost, lijepo ophođenje i podnošenje (prihvatanje) odgovornosti.5.Istinsko razumijevanje skrbništva kroz lijepo ophođenje,prihvatanje
odgovornosti, pažnje, nježnosti, a ne kao vladavinu i totalnu dominaciju.6. Čuvanje suprugine tajne (bračne tajne).7. Ljubomora je pohvalna bez lošeg mišljenja i istraživanja negativnosti.8. Odvoji dio vremena da sjedneš sa svojom suprugom radi razgovora, razonode,
šale, zabave, bez obzira koliko bio zaposlen.9. Dozivaj je najdražim joj imenima, razgovaraj sa njom nježno iprijatno.10. Otkrivaj joj ono što ti se kod nje sviđa, hvali njenu ljepotu i skladnost
prilikom spravljanja hrane, kao i u svakoj drugoj prilici.11. Ne propusti priliku da je ljupko pogledaš, osobito u nekim prilikama.12. Postupaj sa njom uvijek blago i nježno, a svoje zahtjeve formuliši kao

prijedloge, a ne kao naredbe.13. Ne smatraj da je napuštanje dostojanstva jedna vrsta zabave jer će to

prouzrokovati formiranje ružnih osjećaja.14. Razgovaraj sa suprugom o svojim željama i planovima, traži njeno

mišljenje i prihvati ga, te saobraćaj se sa njom kao sa svojom životnom
saputnicom.15. Ukaži joj puno povjerenje i povjeri joj tajne.16. Pohvali je i cijeni sve što učini za tebe, bez obzira koliko malo bilo, pa
iako si na to već navikao.17. Obrati posebnu pažnju na njen život, njenu ličnost i daj joj do znanja da
je ona u središtu tvoje pažnje, a ne na margini tvojih misli.18. Ne propusti priliku da joj se pridružis u šetnji ili izletu.19. Izvini joj se kada budeš ubijeđen da si pogriješio, kako bi tvoje
izvinjenje bilo u duhu razumijevanja a ne jadanja.20. Uljepšaj se svojoj ženi kao što se ona uljepšava tebi.21. Budi na njenoj strani sa naklonošću i milošću, pogotovo kada ima

zdravstvenih problema.22. Ne zaboravi ono što traži da doneseš iz grada, bez obzira koliko to bilo
neznatno.23.Budi blag u razgovoru i raspravi sa njom, prikloni se ispravnom mišljenju
makar se sukobljavalo sa tvojim mišljenjem.24. Stalno sa njom kontaktiraj (telefonom) kada si odsutan, na putu.25.Uputi joj osmijeh pun ljubavi,osjećaj velikodušnosti prilikom susreta sa
njom nakon odsustva.26. Osmjehni se kada ulaziš u kuću, a ne mrgodi se, s tim što ćes svoj dolazak
najaviti zvonom ili telefonom. Izlivom ljubavi i naklonosti i širi

atmosferu ushićenja i radosti u kući.27. Voditi računa o njenim duševnim i tjelesnim stanjima u vrijeme hajza,

trudnoće, nakon rađanja; prema njoj se odnositi blago i sa osjećanjem, uz
strpljivost.28. Nemoj zanemariti činjenicu da je pokatkad spopadnu osjecaji bola i
tjeskobe, nego nastoj da što prije saznaš uzroke i probaj da to prevladaš
ljubavlju i iskrenim nijjetom.29. Postupaj mudro i s umijećem u situacijama kada su žena i majka

zajedno, tako da budes faktor njihovog zbližavanja, a ne obrnuto.30. Ne kritikuj ženu, osobito pred drugim, već upotrijebi blagost da bi došao
do onoga što želiš.31. Ne kritikuj njen način pripremanja jela i uređenja stana i nemoj je
porediti sa nekom drugom (svojom majkom, svojom sestrom, suprugom prijatelja i
ostalim ženama).32. Poštuj punca i punicu i smatraj ih za svoje roditelje.33. Obrati pažnju na njenu porodicu, njene prijateljice i svima im čast ukaži.34. Proučavaj međusobne probleme, ali razumno i mudro,
oprezno i promišljeno.35. Nastoj da se vaši problemi uvijek rješavaju unutar kuće, a ako si

prinuđen da potražis savjet, onda to čini u najvećoj nuždi.Ne žali se nikom na
nju, pa ni njenoj porodici.36. Nemoj se uplitati roditeljima, puncu i punici u bračne probleme,

jer oni su neobično pristrasni prema sinu ili kćerki i probaj da se među vas
ulazi sa ljubavlju i samilosti.37. Izbjegavaj emocije, srdžbu za najsitnije stvari, a emocije uskladi sa

datom situacijom, tako da budu pomoć, a ne obrnuto.38.Uvažavaj suprugin poredak stvari u kući i uskladi prema tome svoje zahtjeve
(da ne primaš goste kada ona čisti ili sređuje kuću).39. Traži da joj pomogneš u njenim obavezama ako ti to vrijeme dozvoljava, bez
obzira o kakvoj se vrsti pomoći radilo: da sjednes sa djecom, zabavljaš ih, ili
joj pomogneš u teškim poslovima, kupovini,

popravci, nošenju tereta, kao što je namještaj itd.40.Kada dođu gosti tvojoj supruzi, nastoj, skladno svojim mogućnostima, da joj
pomogneš u posluživanju, tako da joj daš više prilike da sjedne sa gostima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savjeti za sestre

1. Činite dovu Uzvišenom Allahu da učini
vašu udaju i vezu uspješnim. Sve dobro je od Allaha. Nikada ne zaboravite
tražiti od Uzvišenog Allaha za blagoslov uspješnog bračnog života, koji počinje
na dunjaluku a završava, Allahovom milošću - u Džennetu.2. Slušajte i pokoravajte se! Pokoravati se mužu,
jeste fard-farz. Vaš muž

jeste vođja u kući. Podajte mu to pravo i poštovanje.3. Uvijek pokušajte da uveseljavate svoga muža, kod njega je vaš ključ za
Džennet. Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio da koja
god žena umre, a njen muž zadovoljan s njom, ući će u Džennet.

Zato ...udovoljite mu.4. Svađa je vatra u kući. Ugasi je sa jednostavnim 'žao mi je', 'halali mi'
iako to ne bila tvoja greška. Uzvratite li sa svađom, samo dodajete drva na
vatru. Pogledajte kako će se slatko završiti svađja, kada iskreno

kažete "Čuj, izvinjavam se, budimo prijatelji.", “Halali mi, volim
te“, a

ne kontrirati sa svađom.5. Zahvaljujte se mužu neprestano na lijepim stvarima koje čini . Zatim mu se
zahvalite nanovo. Ovo je jedna od najvažnijih tehnika.6. Šali se i igraj se sa njim. Tajna muškaraca je: Traže ženu otvorenog

srca i sa smislom za humor. Kao što je Resul s.a.v.s. rekao Džabiru r.a., da se
oženi onom, koja će ga nasmijati i koju će on nasmijati...7. Uvijek nosi nakit i oblači se lijepo u kući. Od još ranijih godina, male
djevojčice se kite minđjušicama i narukvicama i oblače lijepe haljinice - kao
što je opisano u Kur'anu. Kao supruga, nastavi da nosiš nakit koji imaš i
lijepu odjeću za svoga muža.8. Preispitaj karakteristike 'Hurul Ajn' i pokušaj da ih imitiraš kako ih
Kur'an i Sunnet opisuje, kao žene Dženneta, sa izvjesnim

karakteristikama. Tako one nose svilu, imaju krupne crne oči, pjevaju svojim
muževima, itd. Pokušaj to, obuci svilu svome mužu, stavi surmu u oči da ih
'uvećas', i pjevajte im.9. Kada vaš muž dođje domu, pozdravite ga sa veličanstvenim pozdravom.
Zamislite, vaš muž dolazi kući u čiste odaje, sjajno obučenoj supruzi, ručak
spremljen s velikom pažnjom, djeca čista i slatko se smiju, čista spavaća soba
- kako će ovo uticati na njegovu ljubav prema tebi?Sada zamislite šta će
učiniti suprotnost.10. Koristite 'Fitnah' da pridobijete srce svoga supruga. Svaka žena ima
ljepotu s kojim ju je Allah okitio. Koristite ljepotu kojom vas je Allah`azze
we dželle okitio da osvojite srce svoga supruga.

Abdullah ibn'Amr ibn As radiallahu anhu prenosi da je
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao : Ovaj svijet je samo
prolazan uzitak , a najbolje u njemu je dobra cedna i odgojena zena.(Muslim)Zajednički savjetiNajbolji savjet za oba bračna druga jeste, da traže Allahovo

zadovoljstvo u svakim svojim postupcima.Da gledaju šta će Allah reći za naše postupke, kako sa svojom porodicom, tako i
sa drugim Allahovim stvorenjima.Jer smo stvoreni da mu ibadet činimo, pa zar nije od ibadeta lijep ahlak.
Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "...najviše što ljude
uvodi u Džennet jeste bogobojaznost i lijep ahlak...!Budi iskren prema Allahu i neka svako tvoje djelo bude u pokornost samo njemu.
Tvoj osmjeh je u ime Njega, tvoja sadaka je u ime Njega, tvoj selam je u ime
Njega, tvoja svaka riječ je u ime Njega, jer ćemo odgovarati Allahu za svaku
riječ.Pa pripremite odgovore o vi smrtnici koji svakog momenta možete umrijeti.Molim Allaha da popravi naše stanje.

 

 

s.k.

Muslimanka i njen muz

U islamu, brak je blagoslovljeni ugovor između muskarca i žene kojim jedno od njih postaje “dozvoljeno” drugom, oni zapocinju dugo životno putovanje u duhu ljubavi, saradnje, harmonije i tolerancije, gdje svako od njih osjeća olakšanje uz ono drugo, pronali smiraj, sigurnost i zadovoljstvo u društvu svoga partnera. Kur’an je opisao povezanost izmedju muškarca i žene koja donosi ljubav, harmoniju, povjerenje i saosjećanje, na najdirljiviji i najelokventniji način:
“I jedan od dokaz Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izmedju vas uspostavlja samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju” (Er Rum, 21.)
Ovo je najsnažnija veza kojom Uzvišeni Allah sjedinjuje dva muslimanska partenra, koji se udružuju na temelju ljubavi, razumjevanja, saradnje i uzajamnog savjetovanja i koji zasnivaju muslimansku porodicu u kojoj će djeca živjeti i odrastati, a oni razvijati njihov lijep karakter i ponašanje, kako nas to uči islam. Muslimanska porodica je najsnažija komponenta muslimanskog društva, ukoliko su njeni članovi produktivni i kostruktivni, ako pomažu i podstiču jedni druge da budu dobri i pravedni i ako se nadmeću u činjenju dobra.
Dobra žena je stub, kamen temeljac, temelj muslimanske porodice. Na nju se gleda kao na najveću radost u životu muškarca, kako to kaže, Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem:

“Ovaj svijet je samo privremena razonoda, a najveće zadovoljstvo na njemu je dobra žena” (Muslim)

Dobra žena je najveća Allahova blagodat koju On daje muškarcu, jer uz nju moze naći zadovoljstvo i odmor nakon iscrpljujuće borbe u zarađivanju za život. Uz svoju ženu on pronalazi smirenost i zadovoljstvo kakvo nigdje drugo ne može naći. Kakko to žena može biti najveće zadovoljstvo na ovom svijetu, kao ona može biti uspješna žena, ostati dosljedna svojoj ženstvenosti a ujedno biti poštovana i voljena? O tome u narednim redcima….

Ona odabira dobrog muža
Jedan od načina na koji je islam počasti ženu je što joj je dao pravo da sebi izabere muža. Njeni roditelji nemaju nikakvo pravo da je udaju za nekoga za koga ona ne želi. Muslimanka zna za ovo pravo, ali ona neće odbiti savjet i upućivanje svojih roditelja kada naiđe neko ko je podesan jer oni joj srcem žele sve najbolje i imaju više iskustva u pogeldu života i ljudi. U ito vrijeme ona se neće odreči ovog prava samo zbog očevih želja koji bi je mozda prislilio na brak s nekim koga ona ne voli. Postoje brojni tekstovi koji podržavaju ženu u ovom osjetljivom pitanju:

“Moj otac me udao za svoga rođaka, što se meni nije sidjelo, pa sam se požalila Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve Sellem. On mi je rekao:’Prihvati ono što ti otac predlaže.’ Ja sam rekla:’Ja ne želim da prihvatim ono sto mi otac predlaže.’ On je rekao:’Onda taj brak ne vrijedi. Idi i udaj se za koga želiš.’ Ja sam rekla:’Prihvatam ono sto je moj otac predložio, ali sma željela da žene znaju da očevi nemaju pravo u vezi kćerkinih stvri (nemaju pravo da ih prisiljavaju na brak)’” (Fethu-l-Bari, 9/194, Ibn Madze)

Kao prvo, Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem, je rekao El-Hansa’i da posluša svoga oca i tako bi i trebalo biti, jer očeva briga o dobrobiti svojih kćerki dobro je poznata. Ali, kada je uvidio da ju je njen otac prisilio na brak koji ona nije željela, dao joj je slobodu da izabere i zaštiti se od prisile od strane oca koji ju je htio silom natjerati u neželjeni brak.

Islam ne želi nametati nepodnošljiv teret ženi tako što će je prisiliti da se uda za nekoga koga ne voli, jer on želi da brak bude uspješan, utemeljen na kompatibilnosti između dva partnera, treba postojati zajednička osnova među njima kada je u pitanju fizički izgled, stavovi, navike, interesovanja i aspiracije. Ako nešto pođe po zlu i žena osjeti da iskreno ne može voljeti muža, bude se bojala da će mu biti neposlušna, da će mu se suprostavljati jer ga ne voli, onda može zatražiti razvod. Ovo se potvrđuje predajom u kojoj žena Sabita ibn Kajs ibn Šemmasa, r.a., Džemila, sestra Abdullaha ibn Ubejja, r.a., je došla Poslaniku, sallallahu alejhi ve Sellem, i rekla:

“O Allahov Poslaniče, ja nemam ništa protiv Sabita ibn Kajsa, što se tiće njegove vjere ili njegovog ponašanja, ali ne želim počiniti bilo koji vid nevjerovanja (kufr) jer sam muslimanka.” Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem joj reče:”Hoćeš li mu vratiti njegovu bašču?”-a njen vjenčani dar bio je jedna bašča. Ona je rekla:”Da!” Ondamu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem poslao poruku:”Uzmi nazad svoju bašču i daj joj izjavu o razvodu.” (Fethu-l-Bari, 9/395)

Prema drugoj predaji, koju prenosi Buhari od ibn Abbasa, r.a., ona je rekla:

“Ja ne krivim Sabita ni za šta u vezi njegove vjere ili ponašanja, ali ja ga ne volim”

Islam je zaštitio ljudskost i dostojanstvo žene i respektira njene želje u vezi izbora muža s kojim ce provesti ostatk života. Nije prihvatljivo da iko, bez obzira ko on bio, prisiljava ženu na brak koji ona ne želi.

Ne postoji bolji pokazatelj za to od priče Berire, etoipske robinje, koja je pripadala Utbi ibn Ebi Lehebu koji ju je prisilio da se uda za drugog roba koji se zvao Mugis. Ona ga nikada ne bi prihvatila za muža da je mogla sama odlučivati. Aiša, r.a., se sažalila na nju pa ju je otkupila i oslobodila. Kada je ova mlada žena osjetila slobodu i to da može sama odlučivati u svome životu i donositi odluke o svome braku, zatražila je razvod od svoga muža. Njen ju je muž slijedio lijući suze, ali ga je ona odbijala. Buhari anvodi riječi ibn Abbasa, r.a., koji je opisao slučaj ove oslobođene žene koja je tražila da se poništi njen brak sa nekim koga nije voljela; Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem, komentarisao je ovo i pokušao da interveniše. Ibn Abbas, r.a., kaže:

“Beririn muž je bio rob, poznat kao Mugis. Skoro da ga mogu vidjeti kako trči za njom i plače, dok su mu se suze slijevale niz bradu. Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem, je rekao ibn Abbasu, r.a., ‘Ibn Abbase, zar ti nije čudno to što Mugis toliko voli Beriru, a što Berira toliko mrzi Mugisa?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem, je rekao Beriri:’Zašto mu se ne vratiš?’ Ona je odgovorila:’Allahov Poslaniče, naređuješ li mi da to učinim?” On je rekao:’Ja samo pokušavam da intervenišem u njegovo ime.” Ona je rekla:’Meni on ne treba!’”

Poslanik, sallallhu alejhi ve Sellem, je bio duboko dirnut ovim izražavanjem humanih emocija:dubokom i bezuvjetnom ljubavi od strane muža i jednako snažnom mržnjom, od strane žene. On nije moga a da ne podsjeti ženu i upita je zašto mu s ene vrati, jer je on, ipak, njen muž i otac njenog djeteta. Ova vjernica ga je upitala da li joj to naređuje da to učini:da li je to naredba, stroga obaveza? Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem, ovaj veliki tumač propisa i učitelj, odgovori da on samo pokušsava da posreduje i donese pomirenje, ako je to moguće, on nije pokušavao da prisili bilo koga na bilo što što taj ne želi.

Neka oni tvrdoglavi očevi, tvrdog srca, koji prisiljavaju svoje rođene kčerke, poslušaju upute Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem.

Muslimanka, koja razumije učenje svoje vjere, ima mudre i korektne standarde kada dođe vrijeme da sebi odabere muža. Ona se ne brine samo za njegov dobar izgled, visok položaj luksuzan način života ili neku drugu stvr koja obično privlači ženu. On gleda na nivo njegove predanosti vjeri, njegov stav i ponašanje, jer su ovo stubovi uspješnog braka i najbolje osobine muža. Islamsko učenje naglašava važnost ovih kvaliteta kod potencijalnog muža, jednako kao što obavezuje ženu da prihvati prosidbu onog ko ima ove kvalitete, da se ne bi raširila smutnja i korupcija u društvu:

“Ako vam dođe neko s čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, udajte za njega svoju kčerku, jer ako tako ne postupite, na zemlji će se proširiti smutnja i razdor” (Tirmizi, hasen, Ibn Madze)

Kao što lijepa djevojka koja je odrasla u lošoj sredini, neće privući mladića msulimana, isto tako mladu muslimanku, koja se upravlja po uputama svoje vjere neće privuči glupavi “playboy” tipovi, bez obzira kako zgodni oni bili. Naprotiv, nju će privući ozbiljan, obrazovan vjernik, koji živi čistim životom, koji je čistog srca, čije je ponašanje lijepo i čije razumjevanje vjere je ispravno. Za dobru vjernicu je podesan partner samo dobar vjernik; a za razvratnu, nemorlanu ženu je podesan partner samo razvratan,nemoralan muškarac, kako to Uzvišeni Allah kaže:

“Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su na nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore; njih čeka oprost i veliko obilje.” (En Nur, 26.)